Το Ελληνικό Δίκτυο Τεχνολογίας #hellenictech – Hellenic Tech Network (HTN) – συστάθηκε στο Λονδίνο το 2021. Η αποστολή του είναι να συγκεντρώσει τεχνολογικά ταλέντα ελληνικής καταγωγής από όλο το κόσμο με σκοπό την δικτύωσή τους και τη δημιουργία μιας κοινότητας ομοϊδεατών προωθώντας την ανταλλαγή απόψεων και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ τους.

Η κοινότητα αποτελείται από ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς επίσης από επαγγελματίες και «ψηφιακούς νομάδες» σε καινοτόμες εταιρείες και τεχνολογικούς κολοσσούς. Εξάλλου, το HTN προσβλέπει στη σύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου με μια παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων τεχνολογίας και καινοτόμων ιδεών. Εμπνευσμένο από ένα αριθμό ατόμων ιδρυτικών μελών – κυρίως στο Λονδίνο – τους οποίους συνδέει η ευαισθησία σε θέματα τεχνολογίας και άρρητες σχέσεις συνεργασίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Τεχνολογίας.

Κατά την έναρξή του, το Ελληνικό Δίκτυο Τεχνολογίας περιείχε την εκτελεστική επιτροπή και τέσσερεις θεματικές επιτροπές, συγκεκριμένα την επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης, την επιτροπή Βιοτεχνολογίας και Ιατρικής Τεχνολογίας, την επιτροπή Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Νεοτραπεζών, καθώς επίσης την επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο στόχος των επιτροπών είναι η ανάδειξη θεμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσω της διοργάνωσης συζητήσεων πάνελ και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, που εγείρουν καίρια ζητήματα της γενιάς της τεχνολογίας. Μέσω των εν λόγω συζητήσεων με την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς επίσης με φορείς χάραξης πολιτικής σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, το Δίκτυο Ελληνικής Τεχνολογίας θα αναδείξει πτυχές που θα συμβάλλουν στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης  και την περεταίρω ανάπτυξη της τεχνολογίας.